Rólunk

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. abból a célból jött létre, hogy az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből adódó feladatokat, a megye társadalmi-gazdasági fejlődése, a területfejlesztési feladatok elvégzése érdekében alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lásson el. Ezen túl részt vegyen és elősegítse a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben meghatározott kormányzati, helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások feladatainak megvalósítását.

Jász-Nagykun-Szolnok megye úttörő jelleggel építette be a befektetés ösztönzési szempontokat a Kutatás-Fejlesztés-Innováció területén saját fejlesztési stratégiájába, valamint a településfejlesztés egyéb céljainak es szempontjainak rendszerébe.

A befektetés ösztönzési stratégiánk azon a felismerésen alapul, hogy a projektgazdák által kifejlesztett és megindított innovatív projektek nem önmagukban, hanem a térség fejlesztési stratégiája által támogatottan kerülnek kialakításra. Ezáltal a települési fejlesztések alkotta kínálat a befektetés ösztönzési stratégia kidolgozásának és meglétének jóvoltából összhangban van a várható befektetői kereslettel.

A megyei befektetés ösztönzés kifejezett célja a befektetők térségbe vonzása, valamint a már betelepült vállalkozások megtartása, illetve ezen vállalkozások ösztönzése újabb befektetésekre.

Hisszük, hogy a megye befektetés ösztönzési stratégiája hozzájárul a települések versenyképességének növekedéséhez. Ennek közvetlen eredményeként a települések sikeresebben szerepelhetnek a befektetőkért folytatott versenyben.

A megye számára a befektetés ösztönzés egyben egy településmarketing eszköz is, mely speciális célcsoportot (befektetőket) céloz meg, nekik kívánja megmutatni egy speciális termék (település, mint potenciális telephely, projekt stb.) vonzó tulajdonságait.