Karcag

Folyamatban lévő iparterületi és infrastrukturális fejlesztésekPályázó neve: Nagykun Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségü Társaság

Projekt megnevezése: Karbantartó műhely kiépítése

Megítélt összeg: 120 000 000 Ft

Projekt összköltsége: 120 000 000 Ft


Projekt összefoglalása: A támogatási kérelem a „Nagykunság-Tisza-tavi térség (Karcagi, Kunhegyesi és Tiszafüredi járások) és Mezőtúr térsége –Tiszazug (Mezőtúri és Kunszentmártoni járások)” számára elkülönített keretösszeg terhére került benyújtásra. A projekt keretében a felhívás 3.1.1 B pontjából „A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. ” tevékenység kerül megvalósításra Karcagon. (Értékelési szempont 2.4.) Karcag lakosságszáma 20.163 fő (2015.01.01.), így a beruházás 5.000 főnél nagyobb településen valósul meg, szabad vállalkozási zónában. (TS. értékelési szempont: 2.1.; 3.1.) A 2852/2 és 2859 helyrajzi számokon jelenleg telekosztás van folyamatban, a végleges helyszín a teleosztást követően kerül meghatározásra. A projekt kivitelezése során karbantartó műhely és a hozzá kapcsolódó szociális blokk, illetve irodák kerülnek kialakításra. A Kedvezményezett szándéknyilatkozatokat kötött arra vonatkozólag, hogy az érintett vállalkozások az iparterületre helyezik át székhelyüket/ telephelyüket, vagy igénybe veszik a Kedvezményezett nyújtotta szolgáltatásokat. A fejlesztés helyi igényeken alapul szándéknyilatkozatot aláíró vállalkozások jelenleg is Karcag Városában működnek. (Értékelési szempont 2.1.) A projekt megvalósítása A tervező az engedélyes és szakhatósági előírásoknak megfelelően elkészíti a tervdokumentációt, melyet az építésügyi hatósághoz szükséges benyújtani engedélyeztetési eljárásra. Kiválasztásra kerül a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a további megvalósításban résztvevő szakértők, akik mind rendelkeznek a projekthez kapcsolódó releváns szakmai referenciákkal, előírt végzettséggel, felelősségbiztosítással. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által lefolytatott, nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a kivitelező kiválasztása érdekében. A beruházás szabályosságát építési műszaki ellenőr felügyeli a hatályos rendelkezések alapján. A kivitelezés során az iparterületen lévő épület kialakítására kerül sor, lehetővé téve új vállalkozások betelepülését/ telephely létesítését. A fejlesztés a következő munkálatokból áll: - Karbantartó műhely, irodák, szociális blokk kialakítása, tárolóhelyiség - Úthálózat kiépítése, szórt útalap aszfaltozása, útszélesítés, parkolók építése. - Víz-, szennyvíz, gáz közművek, gépészeti vezetékek és berendezések kiépítése, - Elektromos rendszer és világítás kiépítése, - Szennyvíztisztító, zsírfogó, iszapfogó berendezések építése, - Esővízhasznosító berendezés létrehozása, - Megújuló energia Napelemes rendszer kialakítása, - Akadálymentesítés. A kivitelezésbe betervezésre került horizontális szempontok (akadálymentesítés, energiahatékonyság) (Értékelési szempont 6.3.) A pályázó vállalja, hogy együttműködik a megyében létrejövő megyei, helyi foglalkoztatási paktumokkal. A megvalósítás során az alábbi tevékenységek kerülnek ellátásra: - műszaki ellenőr, - projektmenedzsment, - kötelező nyilvánosság biztosítása A megvalósításhoz tartozó egyes mérföldkövek egymásra épülnek, tartalma logikusan felépített, a felhívásban előírt feltételrendszer teljesülését előrevetíti, lehetővé teszi. A mérföldkövek az adatlapon kerültek rögzítésre. (Értékelési szempont 4.2.) Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó időigények, kockázati tényezők és hatásaik az üzleti tervben kerültek feltüntetésre. (Értékelési szempont 4.3; 4.4.) A fejlesztés semmilyen módon nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem, valamennyi társadalmi csoport igényei figyelembevételre kerültek. (Értékelési szempont 9.1.) A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, a pályázó a belső arányokra vonatkozó előírásokat betartotta. ((Értékelési szempont 10.1.) A fejlesztés tárgyát illető beruházás vonatkozásában üzleti terv került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként. (Értékelési szempont 4.2.) A projekt indikátorai a támogatási kérelem adatlapján kerültek feltüntetésre. (Értékelési szempont: 11.1.) Illeszkedés Az Európa 2020 célkitűzései között szerepel a foglalkoztatottság arányának növelése, melyhez a projekt hozzájárul, hiszen az ipari területen kialakításra kerülő épület lehetőséget teremt vállalkozások betelepülésére. A vállalkozások hozzájárulnak a gazdasági eredmények javulásához, valamint a foglalkoztatás növeléséhez. Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A projekt hozzájárul a célkitűzés teljesüléséhez, hiszen a helyi/térségi gazdasági környezet fejlesztését szolgálja, illetve munkahelyeket teremt. A felhívás célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés, továbbá kiemelt célterület az infrastrukturális feltétetek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítés és a foglalkoztatás bővítése céljából. A pályázat illeszkedik a kiírás céljaival, hiszen a beruházás megvalósításával infrastrukturális fejlesztés valósul meg, mely lehetővé teszi vállalkozások betelepülését az iparterületre, mely a foglalkoztatás növelését is elősegíti. (Értékelési szempont: 1.1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 1. prioritása a gazdaságfejlesztés, a prioritás intézkedései között szerepel a vállalkozás- és befektetésösztönzés. Beavatkozási területként került megjelölésre a vállalkozás- és befektetésösztönzés. A projekt a beavatkozási területhez illeszkedik azáltal, hogy megfelelő feltételek kerülnek kialakításra az épületben, ezáltal is vonzóbbá téve a betelepülő vállalkozások számára. (TS. értékelési szempont: 1.1) A település önkormányzatának több olyan pályázata van előkészítés és elbírálás alatt, mely közvetve kapcsolódik jelen pályázathoz. Kerékpárút fejlesztése valósul meg (TOP-3.1.1-15), mely elősegíti a munkavállalók ipari területen lévő munkahelyének megközelítését. Továbbá a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” (TOP-5.1.2-15) pályázati felhívás keretében is kérelmet nyújt be az önkormányzat, a Kedvezményezett vállalja, hogy a foglalkoztatási paktumokkal együttműködik. (Értékelési szempont: 7.1) A projektnek nincs előre látható klímazkockázata.  

 • Település típus: Város
 • Lakos (fő): 19732 lakos
 • Járás: Karcagi járás
 • Járási központ: Igen
 • Közmű infrastruktúra: Teljes
 • Vasúti kapcsolat: Igen
 • Vasúti megálló típusa: Rendezö
 • Vízi kapcsolat: Nincs
 • Kikötő típusa: -
 • Közútkapcsolat: 4 főút
 • Távolság legköz. autópálya legközelebbi lehajtótól (km): 72
 • Távolság megyeszékhelytől (km): 66
 • Menetidő megyeszékhelytől (perc autóval): 55
 • Távolság fővárostól (km): 185
 • Menetidő fővárostól (perc autóval): 126
 • Munkanélküliségi ráta: 6%

Ipari park

Cégek a településen

 • Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
  Alapítás éve: 1996
  Létszám: 3
 • ABC SAROK Kereskedelmi Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
  Alapítás éve: 2008
  Létszám: 1
 • "ADÓMIX" Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
  Alapítás éve: 1992
  Létszám: 0
 • 3-D Számviteli és Kereskedelmi Bt
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
  Alapítás éve: 1993
  Létszám: 0
 • AGRO MOMENTUM Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Egyéb szarvasmarha tenyésztése
  Alapítás éve: 2016
  Létszám: 0
 • ADUTT KER Kereskedelmi és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
  Alapítás éve: 2019
  Létszám: 2019
 • AGRÁRKERESŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Médiareklám
  Alapítás éve: 2007
  Létszám: 1
 • AGRÓNA Növénytermesztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
  Alapítás éve: 1993
  Létszám: 14
 • Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
  Alapítás éve: 2017
  Létszám: 234
 • AgrOrvos Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
  Alapítás éve: 2011
  Létszám: 0